หมวดหมู่: เรื่องเด่น

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานน้อมเกล้าฯ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8)

9 มิถุนายน 2565 นายว…