การประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563โดยมี นายสุชีพ  บุญวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมทีมผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ และพบปะผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.2,3,5,6 ในวันที่ 18-19 กรกฏาคม  2563

การจัดประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา รายงานภาพรวมของการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา แลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองในการป้องกัน แก้ไขและพัฒนานักเรียน อีกด้วย

สำหรับภาพรวมในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันนี้ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด  ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี หลังจากพบผู้บริหารโรงเรียนแล้ว ผู้ปกครองทุกท่านได้พบครูที่ปรึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รับฟังข้อเสนอแนะของผู้ปกครองด้วย.

AYW TV / ภาพ
ครูนนทกาล รูปเอี่ยม /ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed