อยุธยาวิทยาลัยรับการประเมินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ

12 มีนาคม 2563 นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะครู นักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ ในการประเมินโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ตาม “โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ” ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นโครงการสนับสนุนให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริ

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้มีการบริหารจัดการน้ำโดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เยาวชนได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองด้านทรัพยากรน้ำของชุมชนที่เยาวชนเหล่านั้นเป็นเจ้าของ ซึ่งจะนำไปสู่การเชื่อมโยงไปยังเยาวชนกลุ่มอื่นๆ และเกิดเป็นเครือข่ายการรับผิดชอบต่อสังคมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผ่านกระบวนการ คิด ไตร่ตรอง ตัดสินใจ และลงมือทำร่วมกันทั้งในระดับ โรงเรียน และชุมชน  โดยดำเนินงานภายใต้มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน.

ครูธัญพร  อักษรกิ่ง,ว่าที่ร้อยตรีบุญญาธิการ  รอดคำ / ภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed