หมวดหมู่: เรื่องเด่น

ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ

ดาวน์โหลด (Download)…

ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ

ดาวน์โหลด (Download)…

ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๔๖๓ (ฉบับเพิ่มเติม)