วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์  เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะ ประกอบด้วยนายอนันต์  มีพจนา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางพรพิมล  ส้มทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  นางนวรัตน์ พินนอก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูผู้ประสานงานโรงเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ และตัวแทนครู นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับและจัดแสดงนำเสนอผลงาน Best  Practice ในหัวข้อ AYW YOUNG PILOT พร้อมรับเกียรติบัตรโรงเรียนโครงการวิทยาศาสตร์ พลังสิบ เครือข่ายภาคกลางตนบน ในโอกาสการนิเทศติดตามเชิงประจักษ์  เพื่อให้เห็นสภาพจริงของการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เครือข่ายภาคกลางตอนบน  โดย ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และคณะ ซึ่งประกอบด้วย ดร.เกศทิพย์  ศุภวานิช  รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.ภูริวรรษ  คำอ้ายกาวิน  ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ดร.วรวรงค์  รักเรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้ติดตามจากสพฐ. ณ หอประชุม 2 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูนวรัตน์ พินนอก / ข่าว-ภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *