31มีนาคม 2565 นายวีระชัย นาคมาศ  (นาค-คะ-มาด)  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า งานวันข้าราชการพลเรือน พิธีมอบปฏิทินหลวง และพิธีถวายผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โอกาสนี้ นางวริทธิ์ธร ภาคสุชล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะครู ร่วมวางพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ฯ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ฯ พร้อมอัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทาน ความว่า “งานราชการนั้น เป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีชีวิตของประชาชน ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นปรกติ ตามสถานการณ์ และกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ข้าราชการทุกคนจึงต้องทำความเข้าใจ งานในหน้าที่ของตนให้กระจ่างชัด และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้น แล้วปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องเหมาะสม โดยยึดมั่นแน่วแน่ อยู่ในเป้าหมายของการปฏิบัติราชการคือประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ” และอ่านสารของนายกรัฐมนตรี จากนั้น ได้เป็นประธานมอบเข็มเชิดชูเกียรติ(ครุฑทองคำ)และเกียรติบัตรให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำจังหวัด ประจำปี 2564 โดยในปีนี้มีผู้ที่ได้รับรางวัลจำนวน 4 คน โอกาสนี้ นายธีรวีร์ แพบัว ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้ารับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ(ครุฑทองคำ)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *