อยุธยาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาไทยแลนด์ 4.0

26 ตุลาคม 2564  ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ให้กับบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคุณครูวิทยาศาสตร์ และคุณครูคอมพิวเตอร์ จำนวน 34 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการออกแบบนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนองนโยบายทางการศึกษาของภาครัฐ และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  อาคารวิทยาศาสตร์  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  โดยมี รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  ประกอบผล  อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการการอบรม.
ครูนวรัตน์ พินนอก /ข่าว-ภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed