เดือน: ตุลาคม 2021

อยุธยาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาไทยแลนด์ 4.0

26 ตุลาคม 2564  ว่าท…