เดือน: พฤศจิกายน 2021

ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๓

ตารางแผนการเปิดเรียน…

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม นายศักดิ์ ด่านชัยวิจิตร อดีตประธานสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ ที่ 15 พฤศ…