หมวดหมู่: ข่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้

ข่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้

อยุธยาวิทยาลัยรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประกวดวาดภาพ “หลงรักพลังงาน” สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนผ่านงานศิลปะ ปีที่ 8

17 มกราคม 2565 ขอแสด…

อยุธยาวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานคอมพิวเตอร์ งานครุวิชาการ ครั้งที่ 9 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

13 มกราคม 2565 นักเร…

อยุธยาวิทยาลัย ชนะเลิศ เล่านิทานภาษาอังกฤษ (Storytelling) คุรุวิชาการ ครั้งที่ 9 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

13 มกราคม 2565 นักเร…